Staničné záložné a prístrojové batérie:

Ø Klasické osvedčené články / bloky, OPzS s doplňovaním elektrolytu.
Ø Štandardné zloženie s konštatným napätím a kapacitou 50 - 1200 Ah.
Ø Optimálne prevádzkovanie je možné len v akumulátorovni podľa normy STN.
Ø Ekologické, bezúdržbové staničné záložné batérie pre ovládanie a manipuláciu VN rozvodne, MaR a núdzové orientačné osvetlenie.
Ø Olovené batérie sa vyrábajú v 2, 6 a 12 voltových akumulátorových blokoch.
Ø Rozsah požadovanej kapacity staničnej batérie je 1,2 - 1200 Ah.
Ø Garantovaná životnosť je stanovená výrobcom na minimálne 10 rokov.
Ø Podmienkou je nabíjacie zariadenie s obmedzeným nabíjacím napätím.
Ø Optimálna prevádzková teplota sa má temperovať na 15 - 25 °C.
Ø Umiestnenie je možné aj v základnom prostredí a inštalácia, podľa STN EN 50 272 - 2, prislúchajúcich STN a bezpečnostných predpisov.

AKUMULÁTORY.sk