AKUMULÁTORY.sk
Odborné prehliadky a skúšky staničných batérií a nabíjacích zariadení.

- Odborné prehliadky a skúšky staničných batérií a nabíjacích 
   zariadení.
- Odborný posudok technickej spôsobilosti prevádzkovania.
- Vyhodnotenie pracovného napätia a optimálne nabíjacie 
   hodnoty.
- Meranie článkov staničnej batérie v statickom a dinamickom 
   stave.
- Zaťažovací test staničnej batérie s priebežným hodnotením 
   stavu článkov.
- Merací protokol článkov s vyhodnotením stavu staničnej
   batérie.
- Výmenná obnova zariadenia, inštalácia staničných batérií
   a nabíjačiek.
- Projekt pre nasadenie vhodného typu staničnej batérie
   a nabíjacieho zariadenia.
- Zapožičanie náhradnej staničnej batérie a nabíjačky
   v prípade neočakávanej poruchy.
- Ekologická likvidácia opotrebovaných batérií.
- Spracovanie technickej a cenovej špecifikácie, podľa
   požiadaviek a rozsahu zadania.
SERVIS


Kompletný servis, dodávka a inštalácia staničných batérií
a nabíjacích zariadení pre priemyselné aplikácie ako sú pracovné a ovládacie napätia VN Rozvodne
a núdzové, orientačné osvetlenie.
UPS zariadenia
pre neprerušený tok sieťového elektrického napätia.