AKUMULÁTORY.sk

Odborné prehliadky a skúšky staničných batérií a nabíjacích zariadení

 • Odborné prehliadky a skúšky staničných batérií a nabíjacích zariadení.
 • Odborný posudok technickej spôsobilosti prevádzkovania.
 • Vyhodnotenie pracovného napätia a optimálne nabíjacie hodnoty.
 • Meranie článkov staničnej batérie v statickom a dynamickom stave.
 • Zaťažovací test staničnej batérie s priebežným hodnotením stavu článkov.
 • Merací protokol článkov s vyhodnotením stavu staničnej batérie.
 • Výmenná obnova zariadenia, inštalácia staničných batérií a nabíjačiek.
 • Projekt pre nasadenie vhodného typu staničnej batérie a nabíjacieho zariadenia.
 • Zapožičanie náhradnej staničnej batérie a nabíjačky v prípade neočakávanej poruchy.
 • Ekologická likvidácia opotrebovaných batérií.
 • Spracovanie technickej a cenovej špecifikácie, podľa požiadaviek a rozsahu zadania.

Servis